14-06-2010 notulen Bestuurlijk overleg

 

 
Aanwezig: Adrie, Nancy, Barbara, Michel, Bart en Wim van de dorpsraad;

 

John van Duin en Frans Schouten van de ondernemersvereniging Hoogwoud

 

 

 

1 Overleg met de ondernemersvereniging Hoogwoud

 

Er zijn 3 punten waarop de vereniging actief is:

 

·        de braderie

 

·        de Sinterklaasintocht

 

·        het Centrumplan

 

Het laatste punt heeft een raakvlak met de dorpsraad. We filosoferen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Omdat er weinig beweging is op het moment, valt er niet veel vast te stellen. We spreken af dat John weer eens bij Gerard Klaver informeert en dat de Dorpsraad het Centrumplan opnieuw op de agenda voor het overleg met B&W zal zetten. We houden elkaar op de hoogte.

 

 

 

2 Binnengekomen stukken en mededelingen

 

Gemeente                                         Bezuinigingsvoorstellen

 

                                                           extra tijd raadsvoorstel bezuinigingen

 

Fractie WD/PvdA/DSV                   4/5 mei viering

 

WKKNH                                             uitnodiging algemene ledenvergadering

 

Heidemaatschappij                          Werkplaats 11

 

Primo                                                 Uitnodiging ‘Jeugd betrekken bij ons dorp" ~‘

 

Gemeente                                         uitnodiging ingebruikname AED’s

 

Vrijwilligercentrale                            maatschappelijke beursvloer

 

CDA                                                   Nieuwsbrief juni 2010

 

Dorpsraad Spanbroek/Opmeer     Uitnodiging 16 juni

 

Primo                                                 Dorpenkrant 12

 

Alex Kalthof                                       uitnodiging 17 juni (bezuinigingen)

 

Gemeente                                         info maatschappelijke stage

 

 

 

De roulatiemap begint weer bij Adrie

 

Nancy meldt dat er € 2350 in kas is. De subsidie hoeft niet omlaag. Wij kijken kritisch naar mogelijke uitgaven, zoals voor gastsprekers, drukkosten, etc.

 

 

 

3 De notulen van 1 maart 2010 worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

 

 

4 Adrie is geweest naar de officiële ingebruikname van de AED’s. Hij vond het slordig hoe de diverse dorpsraden bedankt werden en Antoinette Loos van de EHBO vergeten leek. Pas later werd zij genoemd. De Dorpsraad heeft dit goedgemaakt door een extra bos bloemen naar Antoinette te brengen. De hele procedure verdient geen schoonheidsprijs, maar de AED’s bewijzen nu al hun nut.

 

 

 

5 De bijeenkomst van de gezamenlijke raden in de Weere bracht naar voren dat ook in andere kernen een algehele opruimplicht voor hondenpoep wenselijk is.

 

We nemen dit mee naar het overleg met B&W.

 

Over het contact met de gemeente wordt verschillend gedacht.

 

Adrie stuurt de definitieve notulen nog door.

 

 

 

6 Bezuinigingsvoorstellen van de gemeente

 

Veel bezuinigingen treffen bepaalde instellingen. Deze komen zelf op voor hun belangen. (bijv. de Peuterspeelzaal) Wij als Dorpsraad Hoogwoud komen op voor die punten die wij heel belangrijk vinden en die door mogelijk geen instelling opgepakt zal worden. Zoals: het hertenkamp, openbare zorgvoorzieningen. We willen hiervoor een openbare vergadering beleggen. Inwoners krijgen dan de kans om hún visie over bepaalde bezuinigingsvoorstellen naar voren te brengen. Punten die wij weer bij de gemeente kunnen neerleggen. Mogelijk ook dat we een bepaalde instelling uitnodigen? Bij voorbeeld de Lindehof… Om deze avond te plannen en inhoud te geven, komen we op woensdag 30 juni bijeen. Aanvang 20.00 uur bij Michel thuis.

 

De openbare vergadering vindt plaats in de week voor de raadsvergadering / inspreekavond. De inspreekavond is 31 augustus. Onze openbare vergadering is donderdag 26 augustus in Op Stap. Nancy regelt de locatie. Michel en Bart informeren of er een nieuwe lijst met bezuinigingsvoorstellen op tafel komt.

 

 

 

7 De punten voor het overleg met B&W zijn de vorige keer al vastgesteld. We wachten af wanneer dit overleg gaat plaatsvinden. Waarschijnlijk op de al geplande datum 20 september.

 

 

 

8 Rondvraag

 

Michel: Wiebo lijkt niet zoveel belangstelling te hebben om een prijs te winnen met het neerzetten van het jongerenwerk. Ondanks dat een jurylid aangeeft dat het een mooi onderwerp is. Dan houdt het voor ons ook op.

 

 

 

Nancy geeft aan dat ze het besluit van de gemeente over de regels voor inspraak zoals die door de nationale Ombudsman zijn voorgesteld op de site heeft gezet.

 

Dit besluit houdt in dat de gemeente zich wel aan deze voorschriften wil houden, maar dat ze daar geen contract voor willen ondertekenen.

 

 

 

9 Adrie sluit om 22.00 uur de vergadering.