Notulen 27-09-2007

Notulen openbare vergadering


1.    opening door de voorzitter.

2.    Notulen van de vergadering d.d. 5-4-2007.
Goedgekeurd.

3.    Mededelingen:
Er is op 9 oktober a.s. een commissie vergadering betreffende het centrumplan van Hoogwoud.

De uitnodiging voor deze vergadering is helaas niet afgedrukt in de lastdrager vanwege tijdsdruk. Dat is waarschijnlijk de oorzaak van het feit dat er wat weinig mensen aanwezig zijn vanavond.


4.    Herenweg problematiek.
N.a.v. de vorige vergadering heeft de dorpsraad weer vrachtwagenbedrijven aangeschreven en zijn we ook bij de wethouder geweest wat tot gevolg had dat de snelheidsmeter wat vaker opgehangen wordt. Deze laatste registreert ook snelheden als het bord niet oplicht bij passage.
Het doel is om de mensen bewust te maken van de 30 km zone. Dat is ook de reden dat er wat extra 30 km borden zijn neergezet.
Om de overlast van vrachtwagens wat te verminderen doet de gemeente onderzoek naar de mogelijkheid om vrachtwagen vriendelijke drempels neer te leggen op de Herenweg. Deze laatste zijn uitgerust met een soort rubberen constructies die meeveren als de vrachtwagen er overheen rijdt maar die dat niet doen als een lichtere personenwagen passeert.
Een vrachtwagenchauffeur in de vergadering bevestigt de mogelijkheid  van dergelijke drempels.
Cor Schilder geeft aan dat de problemen niet alleen bij de drempels ontstaan maar ook op de tussenliggende stukken weg.

Na discussie laat de vergadering weten dat zij het op prijs stellen als er een enquête wordt gehouden onder de bewoners van Hoogwoud en dan m.n. de bewoners aan de Herenweg waarbij de mensen kunnen kiezen uit meerdere opties. Iedereen krijgt de tijd tot 15 oktober om opties aan te dragen bij de dorpsraad. De uitslag van de enquête zal de dorpsraad terugkoppelen aan de gemeente.

Vooralsnog zijn er 3 opties genoemd:
1    Het karakter van de Herenweg behouden we en we verzoeken
        vrachtwagen vriendelijke drempels neer te leggen.
2    De weg wordt een geasfalteerde weg met een 50 km snelheid
    waarbij de politie snelheidsmetingen kan uitvoeren.
3    De weg asfalteren met vrachtwagen vriendelijke drempels met
    behoud van de 30 km zone.


5.    Gemeentelijk verkeers en vervoers plan.
Afgelopen periode is het GVVP gepresenteerd waarbij de verkeers situaties aangegeven zijn die aandacht nodig hebben vanwege veiligheids problematiek. Genoemd zijn de situatie rond de scholen, de Burg. Hogeboomlaan en de situatie rond de Aldi op de Koningspade.
Al deze punten zullen worden opgenomen in een plan wat daaraan oplossingen moet gaan bieden.

6.    Als afsluiting groeperen de aanwezigen zich in kleine groepjes die zich buigen over een discussie rondom het groen in Hoogwoud. De algehele conclusie van deze discussie is dat er over het algemeen een tevreden stemming is over het groen maar de volgende punten verdienen nog de aandacht:

De IJsbaan is zomers vaak te vochtig waardoor er minder gebruik van kan worden gemaakt.
Het bos in Hoogwoud Oost zou weer zo snel mogelijk toegankelijk moeten worden gemaakt.
Het voetpad naast het hertenkamp verdient onderhoud en er wordt opgemerkt dat teveel beesten snel het veld kapot trappen.
Het onderhoud bij de Kastanjelaan heeft vaak tot gevolg dat het gras blijft liggen waardoor er gladheid ontstaat. Ook gaan er daar fietsers over het gras wat zou kunnen worden opgelost met een schelpenpaadje.
Het groen tussen het Overstek en het Kaar moet wat worden uitgedund.


7.    Rondvraag:
W. van Duin vindt dat de sloten vervuild zijn hetgeen hij aan den lijve heeft ondervonden.
-De haan staat weer op de hervormde kerk. We zijn daar blij mee.
-De naamgeving van de dorpsraad van Opmeer is “Spanbroek-Opmeer” i.p.v. “Opmeer-Spanbroek” zo geeft Jaap Klaver de vergadering te weten. Het correspondentie adres van deze dorpsraad is Meibloem 24, 1716 VA Opmeer en het email adres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
-Mevr. Kayer uit Hoogwoud heeft telefonisch laten weten dat zij vaak maar moeilijk uit de voeten kan met haar scootmobiel. Vooral van de stoep naar de weg geeft problemen. De dorpsraad nodigt alle lezers en aanwezigen uit om eventuele bekende problematiek rondom dit item door te geven aan de dorpsraad zodat we kunnen vaststellen of het hier om een structureel probleem gaat of dat dit probleem beperkt blijft tot een individuele situatie.


8.    sluiting van de vergadering met dank aan alle aanwezigen die de moeite hebben genomen om te komen.