Openbare vergadering 23-04-20081.    opening door de voorzitter.

2.    Notulen van de vergadering d.d. 27-09-2007.

Goedgekeurd.

3.    Mededelingen:
geen

4.    Logo
 De dorpsraad heeft een nieuw logo. Adrie presenteert het.

5.    Herenweg problematiek.
De dorpsraad heeft een enquête gehouden onder de bewoners van Herenweg/Middelweg. De resultaten zijn aangeboden aan B&W. De gemeente nodigt de bewoners en dorpsraad uit om op 15 mei het ambtelijk stuk te bespreken. Op 20 mei wordt dat stuk gebracht met advies in commissie ruimte.

6.    Groenvoorzieningen
 Er wordt nu groot onderhoud gepleegd. Dit voorjaar liepen de noodzakelijke werkzaamheden toevallig gelijktijdig waardoor er op veel plaatsen snoei en kapwerkzaamheden verricht zijn.

7.    Dorpsgesprek.
Adrie geeft het woord aan Elly Deutekom, wethouder voor het dorpsgesprek. In dit gesprek worden vragen besproken over wonen, zorg en welzijn. Elly start met informatie wat er is en wordt gedaan nav het gesprek anderhalf jaar geleden.
De vragen die ze nu heeft, m.b.t. de woonwensen die wij bij ouder worden zullen hebben, worden in groepen besproken en door Norbert Broenink vastgelegd.

8.    sluiting van de vergadering met dank aan alle aanwezigen die de moeite hebben genomen om te komen.