Agendapunten voor het overleg met B&W op 26 september 2011

1 Plan Graaf Florisstraat.
A: Er wordt ons op zoveel politieke onderwerpen advies gevraagd, gevraagd om zitting te nemen in klankbordgroepen etc. Hoe kan het dan dat wij als Dorpsraad van burgers van de plannen moeten vernemen en dat de gemeente ons niet heeft benaderd voor advies? Een afwijzing van het ontwerp in de commissie zoals nu plaatsvond, had misschien voorkomen kunnen worden als tevoren advies was ingewonnen..
B: Hoe nu verder? Wanneer zijn er gewijzigde plannen en krijgen we die wel eerder  te zien?

2 Opkoop leegstaande woningen Hoogwoud-Oost en toekomstvisie nieuwbouw
In Hoogwoud-Oost heeft de gemeente leegstaande woningen opgekocht.
Welke visie zit hierachter? En wat betekent deze gewijzigde bestemming (koop naar huur)  bijvoorbeeld voor toekomstige nieuwbouwplannen? Wat is de huidige woningbehoefte? Wij willen hier graag met het college over brainstormen en ideeën uitwisselen.

3 Rondvraag