Agendapunten bestuurlijk overleg maandag 30 augustus a.s.
Bij Nancy thuis aanvang 20. 00 uur    1 Mededelingen/binnengekomen stukken
 
2 Notulen bestuurlijk overleg 14 juni 2010

3 Bezuinigingen Gemeente
 
4 Mail van Cor Schilder over bord 30 km zone en doorspreken ervaringen reconstructie Herenweg en aanpassingen van Oeverwal tot Burg. Breebaartstraat.
 
5 Drugsgebruik in de gemeente Opmeer
In hoeverre boekt men resultaat met het bestrijden van het drugsgebruik in de gemeente Opmeer? Stand van zaken op dit moment. 
  
6 Voortgang verbouw Jongerencentrum Pardoes
 
7 Uitnodiging uitreiking Award
 
8 Aanpassing lichtbeleid gemeente Opmeer.
 
9 Uitwerken idee voor booster -uitleenpunt, met een werkplaats voor lichte mankementen. 

10 Mening over de uitvoering project AED
Onderwerp bij bespreking overleg B.en W. in september?

11 Andere punten voor het Overleg B&W

12 Rondvraag