Kantine IJsclub aanvang 20. 00 uur   

Mededelingen/binnengekomen stukken

Notulen bestuurlijk overleg 25 mei 2009

Onze website

Baggerdepot

Verwijzingsborden wijkcentrum

Diverse afspraken met de gemeente

Verder laten we alle lopende onderwerpen even de revue passeren:

Herenweg/Middelweg

Koningspade

Burg. Hoogenboomlaan

SJJO/Pardoes

Centrumplan

Rondvraag