Plaats: “de Vergadelaar’, Heijermanstraat 4 Hoogwoud
Tijdstip: 20.00 uur


1.  Opening

2.  Mededelingen

3.  Wat zijn onze gezamenlijke belangen
     Op welke punten is samenwerking belangrijk (ingebracht door Aartswoud)

4.  Communicatie met de gemeente (ingebracht door Hoogwoud)

5.  Communicatie met dorpsgenoten (ingebracht door Hoogwoud)

6.  Openbaar vervoer (ingebracht door Hoogwoud)

7.   Wat verder ter tafel komt

8.   Rondvraag

9    Informele uitwisseling