Agendapunten voor het bestuurlijk overleg 31 oktober 2011

 

 

 

1             Binnengekomen stukken/mededelingen

 

 

 

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 5 september 2011

 

 

 

3             Bestemmingsplan Graaf Florisstraat

 

4             Evaluatie overleg B&W van 26 september

 

 

 

5             WMO bijeenkomst woensdag 2 november

 

 

 

6             PR/berichten naar buiten (Koningspade)

 

 

 

7             Milieubeleid

 

 

 

8             Centrumplan

 

 

 

9             Onderwerpen die nog lopen?

 

 

 

10          Rondvraag