Agendapunten voor het bestuurlijk overleg 9 januari 2012 kantine ijsbaan 20.00 uur

 

1             Binnengekomen stukken/mededelingen

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 31oktober 2011

 

3             Bespreking overleg B&W

4             Functioneren / taken van de Dorpsraad

 

5             Opheffing Dorpsraad Spanbroek/Opmeer

 

6             Centrumplan

 

7             Graaf Florisstraat

 

8             Rondvraag