Agenda

Overleg Burgemeester &Wethouders met Dorpsraad
Hoogwoud

22 april 2015 om
20.15 uur.

Agenda

1. Opening en
mededelingen.

2. Verslag/interne afsprakenlijst
van de vergadering van 22 september 2014.

3. Bestuurlijke reactie
op het Leefbaarheidsplan.

Leefbaarheidsplan Hoogwoud

De dorpsraad wil de bestuurlijke reactie
van B&W bespreken.

Prioriteiten:

-
situatie
rondom De Lindehof

-
kwaliteit
terrein Hertenkamp, eventueel adoptie door scholen

-
vertier
kermis voor tieners

4. Situatie/structuur Burgemeester
Hoogenboomlaan Hoogwoud.

5. Pieter Bossenstraat Hoogwoud.

6. Beleid standplaatsen
markt.

7. Centrumplan Hoogwoud.

8. Presentatie Wijkteam
Opmeer en wijkagent aan inwoners.

9. Onderhoud/renovatie
hertenkamp.

10. Afstemming
coordinatie informatieavonden.

11. Lindehof in de toekomst met
blijvende zorgfunctie.

12. Ophalen plastic afval in
buitengebied.

13. Organisatie oranje
afvalemmers bij particulieren.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.