Home

Agendapunten voor het bestuurlijk overleg 23 mei 2011


1             Binnengekomen stukken/mededelingen


2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 21 maart 2011


3             Evaluatie overleg B&W 4 april 2011


4             Verslag bijeenkomst vrijwilligersbeleid ( Angelique)


5             Verslag bijeenkomst Kanteling/ WMO (Nancy)


6             PR/berichten naar buiten


7             Samenstelling Dorpsraad Hoogwoud


8             Rondvraag