Home

Agenda bestuurlijk overleg 14 juni 2010, kantine ijsclub, aanvang 20.00 uur

1          Gesprek met ondernemersvereniging

2          Binnengekomen stukken/mededelingen

3          Notulen 1 maart 2010
 
4          AED's afronding
 
5          Bijeenkomst gezamenlijke dorpsraden                (opbrengsten?)

6          Bezuinigingen gemeente

7          Overleg B&W

8          Rondvraag