Home

 Agendapunten voor het bestuurlijk overleg 5 september 2011
 kantine ijsbaan de speelweide, aanvang 20.00 uur

1             Binnengekomen stukken/mededelingen

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 23 mei 2011

3             Verbetering  overleg B&W

4             Agendapunten voor het overleg B&W van 26 september

5             Situatie Hoogwoud- Oost

6             PR/berichten naar buiten

7             Samenstelling Dorpsraad Hoogwoud

8             Nieuws over lopende zaken

9             Rondvraag