Home

Agendapunten voor het bestuurlijk overleg 9 januari 2012 kantine ijsbaan 20.00 uur

1             Binnengekomen stukken/mededelingen

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 31oktober 2011

3             Bespreking overleg B&W

4             Functioneren / taken van de Dorpsraad

5             Opheffing Dorpsraad Spanbroek/Opmeer

6             Centrumplan

7             Graaf Florisstraat

8             Rondvraag