Home

1             Binnengekomen stukken/mededelingen

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 12 april 2012

3             Verslag en evaluatie van de openbare vergadering 15 mei 2012

4             Verslag van de klankbordgroep bijeenkomst 16 mei 2012 (Adrie en Michel)

5             Verslag van de WMO bijeenkomst 16 mei 2012 (Nancy)

6             Stand van zaken Centrumplan en Graaf Florisstraat

7             Stijgende werkloosheid in de gemeente Opmeer

8             Rondvraag