Left

U bent bezoeker: 202952

Dorpsvisie Hoogwoud door dorpsraad en bewoners

Wat is voor u de meerwaarde aan het wonen in Hoogwoud?

Het is één van de taken van een dorpsraad: het
schrijven van een dorpsvisie. Ook dorpsraad Hoogwoud gaat dit doen. Een
dorpsvisie voor Hoogwoud voor de komende vijf jaren met als leidraad
bovenstaande vraag. Vanuit de dorpsvisie kunnen we onze activiteiten opzetten
en richting geven. We kunnen natuurlijk alleen een dorpsvisie schrijven met
input vanuit de bewoners van Hoogwoud. Zo kan naar voren komen wat leeft in het
dorp en kan de mening van de inwoners worden vertegenwoordigd richting de
gemeente.

 

We gaan daarom zogenaamde 'woonkamergesprekken'
organiseren, verdeeld over Hoogwoud. We hebben een aantal dorpsgenoten gevraagd
of zij op een avond in mei een tiental buurtgenoten willen uitnodigen. Op die
avond voeren we, o.l.v. een dorpsraadlid, een gesprek over Hoogwoud voor de
komende jaren: wat willen we behouden in Hoogwoud, wat mis je, wat zou anders
mogen? Het gaat dan over onderwerpen als wonen, inrichting openbaar gebied,
veiligheid, winkels, sport en recreatie, uitgaan / ontspanning, zorg en welzijn,
werkgelegenheid. Zie ook de etalage bij bakker Hans en Loes Baas!

 

Misschien bent u al uitgenodigd?

Nog niet? En u wilt wel graag meepraten en uw ideeën
en wensen naar voren brengen? Organiseer dan een huiskamergesprek bij u thuis,
m.b.v. de dorpsraad of kom naar onze bijeenkomst op donderdag 19 juni in het
Huis van Egmond, aanvang 20:00 uur. U bent van harte welkom. Ennuh, Louis heeft
de koffie klaar!