Left

U bent bezoeker: 193747

21-03-2011 agenda Bestuurlijk overleg

Agendapunten voor het bestuurlijk overleg 21 maart 2011

1    Overleg met het Jeugdparlement
2    Binnengekomen stukken/mededelingen
3    Notulen van het bestuurlijk overleg van 17 januari 2011
4    Evaluatie gezamenlijk overleg dorpsraden 14 maart 2011
Hoe zien we de agenda van de volgende bijeenkomst?

5    Opruimplicht voor hondenpoep
Wij zien nog steeds graag een algehele opruimplicht.
Bij het gezamenlijke overleg van de dorpsraden was er een groot draagvlak. Unaniem zien we een algehele opruimplicht binnen de bebouwde kom als wenselijk.

6    Renovatie Herenweg/Middelweg
Welke punten brengen wij naar voren in het overleg met B&W?
Denk ook om de verkeersveiligheid rond garage Hoogwoud

7       Centrumplan    

8      ‘Baggerdepot’    Hoe staat het er nu voor? Wat willen we erover vragen?

9      Rondvraag