Left

U bent bezoeker: 202963

2012-02-27 bestuurlijk overleg kantine ijsbaan

Notulen bestuurlijk overleg 27 februari 2012


Aanwezig: Adrie, Nancy, Angelique, Bart en Wim

Afwezig: Michel


1             Binnengekomen stukken/mededelingen

Van de gemeente hebben we het bericht gekregen dat de jaarlijkse subsidie van

€ 1000 weer voor 5 jaar is vastgesteld.


2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 9 januari 2012

worden ongewijzigd goedgekeurd.


3             Evalueren  overleg B&W 
 

Andere punten voor het overleg met B&W op 12 maart:

            Hoe is het met de behoefte aan seniorenwoningen in Hoogwoud?

            Bestaat deze behoefte alleen voor inwoners van Hoogwoud,

            of is er sprake van een regiofunctie?

            Zijn er aantallen te geven?

            (dit naar aanleiding van de seniorenwoningen aan de Graaf Florisstraat)


            Hoe kijkt B&W aan tegen de opheffing van de Dorpsraad Spanbroek/Opmeer?

            Wat is hun mening en hoe nu verder?

            Het centrumplan

            Tekeningen zijn aan de commissie Ruimte voorgelegd. Verdere procedure?

            Is er meer bekend omtrent de ‘paardenbak’?


4             Centrumplan

We bespreken het plan zoals we die van de gemeente gekregen hebben.

Adrie spreekt morgen tijdens de commissievergadering in.


5             Seniorenwoningen Graaf Florisstraat

Er is een brief vanuit de oppositie gestuurd naar B&W over de niet kloppende cijfers van dit plan (zie vorige notulen) De wethouder zal in de raadsvergadering van 22 maart antwoorden. Tot die tijd zal er niets gebeuren.


6             Toegevoegd punt: bijdrage voor Schakels

Toneelvereniging Schakels vraagt om een subsidie voor hun bijzondere opvoering op 4/5 mei. Dit belooft een zeer bijzonder stuk te worden in de Burg. Hoogenboomlaan.

Wij – als dorpsraad- zien de waarde van dit stuk voor de bevolking in en besluiten een bijdrage te leveren met een maximaal bedrag.


7             Rondvraag: geen


---------------------------------------------------------------------------------------------


© Dorpsraad Hoogwoud 2006-2022