Centrumplan: de gemeente heeft budget opgenomen om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden van ons centrumgebied rondom Op-Stap.

De verbetering van verkeerssituatie Middelweg-Herenweg zal worden onderzocht. Mede in het kader van de realisatie van de wijk Hoogwoud-Oost en de extra verkeersbewegingen die daardoor ontstaan is het van belang dat de veiligheid en het woongenot van de bewoners aan de Middelweg en Herenweg gewaarborgd blijft.  

De gemeente heeft onze medewerking gevraagd om de nieuwe regelingen met betrekking tot de WWZ (Wonen, Welzijn Zorg) onder uw aandacht te brengen. Dit gebeurt o.a. in de gezamelijke bijeenkomst in het huis van Egmond op 21 september.