Ontstaansgeschiedenis

De Partij van de Arbeid heeft in de herfst van 2004 een openbare bijeenkomst georganiseerd met het doel Hoogwouders te bewegen om voor hun dorp een Dorpsraad te gaan oprichten. In die bijeenkomst is er informatie gegeven over mogelijkheden die een dorpsraad kan hebben om voor de belangen van Hoogwoud op te komen. Er is benadrukt dat een Dorpsraad geen politieke binding moet hebben.

Vanuit die bijeenkomst is op 22 oktober 2004 de eerste vergadering gehouden met een aantal mensen die zich wilden inzetten om een dorpsraad op te richten. Na een aantal vergaderingen werd duidelijk dat een Dorpsraad niet teveel leden moeten hebben. Mensen die zich terugtrokken zijn daarom niet vervangen. De ideale omvang lijkt te bestaan uit zeven leden.

Op 17 juni 2005 heeft de Dorpsraad met de gemeente een convenant ondertekend waarin een aantal zaken zijn afgesproken, onder andere over het verstrekken van notulen over en weer, overlegmomenten etc. Sinds 9 september 2005 is Dorpsraad Hoogwoud een stichting.
Momenteel bestaat de Dorpsraad uit zes leden.