01-03-2010 notulen Bestuurlijk overleg

Notulen bestuurlijk overleg 1 maart 2010

 

 

Aanwezig: Adrie, Nancy, Barbara, Michel, Bart en Wim (notulist).

 

Als gastsprekers Wiebo Beemen en Ed op den Kelder van de Award Opmeer

 

 

 

1          Presentatie Award. Een korte samenvatting:

 

De Award is in 1956 in Engeland van start gegaan. In 2004 startte een cursus voor 15 begeleiders in Opmeer. De Award is voor jongeren van 14 tot 24 jaar.

 

Doel :

 

Verantwoordelijkheidsgevoel laten toenemen

 

Samen leren

 

Het verbeteren van jezelf, ontdekken wat je kunt.

 

Respect laten toenemen

 

In de award zijn 3 fasen    Brons (1/2 jaar

 

                                               Zilver (1 jaar)

 

                                               Goud (1½ jaar)        alle ca 1 uur per week

 

Binnen deze fasen zijn er 4 onderdelen te onderscheiden:

 

                                               Sport (bijv. spinnen, wielrennen, nieuwe sport opzetten?)

 

                                               Talent ( bijv. schilderen, muziek, website, fotografie)

 

Maatschappelijke betrokkenheid ( bijv. helpen op de Klink, Zandhove, Leekerweide, Reigersdaal)

 

Expeditie (bijv. survival, kanoën, lopen)

 

Jongeren worden vooral benaderd via vertrouwenspersonen (denk aan een trainer)

 

Ook Regio Control speelt hierin een belangrijke rol.

 

Opbrengsten komen uit presentaties en werk bij evenementen (bijv. Dam tot Damloop) Een groep bestaat uit 4 tot 7 jongeren. Op iedere groep zit 1 begeleider.

 

Een begeleider is ca 1 ½ uur per week kwijt.

 

 

 

2          Binnengekomen stukken/ mededelingen

 

Cursusaanbod Primo

 

Dorpenkrant Primo

 

Brief HHNK Zie punt 4 van de agenda

 

Informatie over de Award Opmeer

 

Nancy meldt dat de subsidie voor dit jaar weer ontvangen is

 

 

 

3          De notulen van 18 januari 2010 worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

 

 

4          Het HHNK heeft positief gereageerd op het verzoek om aanpassing van de verkeerssituatie op de Koningspade. Voor 2011 is gepland dat deze voorzien gaat worden van rode fietsstroken van 1.25 m aan beide zijden van de weg. Bij eventuele financiële meevallers zouden de wegwerkzaamheden al in 2010 kunnen aanvangen. (zie binnengekomen brief)

 

5     Hondenpoep. De besluitenlijst van het College gaf een opruimplicht aan voor buiten de bebouwde kom. De openbare vergadering (met daarin vertegenwoordigers van diverse politieke partijen) liet overduidelijk een algemene opruimplicht binnen de bebouwde kom zien. Punt voor overleg met B&W. Nancy belt tevens met de afdeling op het gemeentehuis.

 

 

 

 

 

6     AED’s  Bij de Lindehof komt een kast buiten te hangen. Daarnaast komen er nog 2 AED punten in Hoogwoud. De plaats wordt nog bepaald. De EHBO vereniging neemt de zorg voor het AED-project op zich.

 

 

 

7    Punten voor het overleg met B&W op 22 maart 2010

 

                             Opruimplicht Koningspade

 

                             Verkeerssituatie Koningspade

 

                             Koopzondagen in Opmeer

 

                             Centrumplan

 

                             Planning werkzaamheden Herenweg/Middelweg

 

                             De toekomst van SJJO/Pardoes na de ingediende bezwaren

 

Wim levert de punten plus toelichting in bij het bestuurssecretariaat.

 

 

 

8          Nancy en Adrie gaan naar de gezamenlijke bijeenkomst van raden in de Weere op 8 maart 2010. Michel kijkt nog of hij kan. Ingebrachte punten:

 

 C.P.O. ook voor andere kernen binnen de gemeente?

 

Is er sowieso reden voor in andere kernen?

 

Communicatie met de gemeente. Is er verbetering?

 

 

 

9             Cursusaanbod Primo. We nemen het aanbod door en besluiten er geen gebruik van te maken.

 

 

 

Rondvraag

 

Wim: Doen we iets met de brief van DSV, PvdA en VVD over de 4/5 meiviering?

 

Antwoord is: nee.

 

 

 

Nancy wil weten of de website van een hernieuwde dorpsvisie moet worden voorzien. We volstaan met de algemene inleiding. Ook geeft Nancy aan wat er voor aanpassingen zijn geschied. Kijk allemaal eens op de site!

 

 

 

Volgend bestuurlijk overleg: maandag 14 juni 2010.