2011-09-05 notulen BO


Notulen bestuurlijk overleg maandag 5 september 2011


Aanwezig: Adrie, Nancy, Angelique, Bart, Michel, Wim 

Adrie opent de vergadering op Oeverwal 10.


 


1 Binnengekomen stukken


Uitnodiging Awarduitreikingen                                        Award


Michel is heen geweest en doet kort verslag


Uitnodiging klankbordgroep buitengebied                   Gemeente Opmeer


Nancy (en mogelijk Adrie) gaan erheen. 


2 Notulen bestuurlijk overleg 23 mei 2011.


Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.3 Verbetering Overleg 4 april 2011 met B&W

Adrie en Michel nemen contact op met de andere 2 raden.


4 Punten voor het overleg met B&W

1 Plan Graaf Florisstraat. Hoe kan het dat wij als Dorpsraad van burgers van de plannen moeten vernemen en dat de gemeente ons niet heeft benaderd voor advies? Een afwijzing in de commissie zoals nu plaatsvond had misschien voorkomen kunnen worden. Hoe nu verder? Wanneer zijn er nieuwe plannen en krijgen we die wel eerder  te zien?

2 In hoeverre kan de aanleg van een tweede gastransportleiding in Hoogwoud- Noord invloed hebben op mogelijke toekomstige uitbreiding/nieuwbouw van Hoogwoud-Noord? Wij zien niet graag dat de aanleg van deze leiding later belemmeringen oplevert voor uitbreiding/nieuwbouw.

3 In Hoogwoud-Oost heeft de gemeente leegstaande woningen opgekocht.

Welke visie zit hierachter? En wat betekent deze leegstand bijvoorbeeld voor toekomstige nieuwbouwplannen? Wat is de huidige woningbehoefte?

Wij willen hier graag met het college over brainstormen en ideeën uitwisselen.

4 Hoogwoud-Oost? We wachten af wat Angelique nog aan de weet komt…

5 De gemeente wil graag praten over een mogelijke gezamenlijke kermisvan Hoogwoud en Opmeer op de Weyver. Graag zien we een motivatie en uitleg van dit punt

6 Het Centrumplan.


Adrie geeft aan dat er geen nieuws is.

Rondvraag.

Nancy wil als de stroken op de Koningspade voltooid zijn op de foto met de actiegroep. Wim informeert bij het Hoogheemraadschap of en wanneer de belijning plaatsvindt.


Nancy zorgt dat we een vaste rubriek in de Lastdrager krijgen/houden.

8 Samenstelling Dorpsraad

Wim heeft nog niemand gevonden. 


8 Rondvraag


-----------


Datum volgend bestuurlijk overleg: maandag 3 oktober 2011