2012-01-09 bestuurlijk overleg ijsbaan kantine

Notulen bestuurlijk overleg 9 januari 2012

 

 

 

Adrie opent de vergadering en voorafgaande aan de agendapunten wordt hij gefeliciteerd met het feit dat Sebastiaan is gekozen tot vrijwilliger van het jaar in Opmeer.

 

 

 

Ook kijken we met tevredenheid terug naar de uitreiking van het lintje voor Willem van Duin. Het was een mooi en emotioneel moment. Een goede zet! Complimenten voor degenen die zich hiervoor hebben ingezet.

 

 

 

1             Binnengekomen stukken/mededelingen

 

Nancy geeft aan dat er met ingang van het nieuwe boekjaar ruim geld in kas is, na aftrek van alle kosten in 2011.

 

 

 

Nieuwsbrief CDA                                                               CDA

 

Data overleg B&W                                                              gemeente Opmeer

 

Brief project Welzijn                                                                       gemeente Opmeer

 

Deze zitten in de roulatiemap.

 

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 31oktober 2011

 

……… worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

3             Bespreking Verbetering  overleg B&W

 

Het gemeentebestuur wil over dit onderwerp alleen praten in de officiële setting, dus met het volledige college en 1 dorpsraad. We zullen het dus op de agenda zetten voor 12 maart. Om dit punt goed voor te bereiden, buigen we ons er met zijn allen over. Op donderdag 23 februari nemen we dit door.

 

 

 

Punten voor het overleg met B&W op 12 maart:

 

 

 

            Hoe is het met de behoefte aan seniorenwoningen in Hoogwoud?

 

            Bestaat deze behoefte alleen voor inwoners van Hoogwoud,

 

            of is er sprake van een regiofunctie?

 

            Zijn er aantallen te geven?

 

            (dit naar aanleiding van de seniorenwoningen aan de Graaf Florisstraat)

 

 

 

            Hoe kijkt B&W aan tegen de opheffing van de Dorpsraad Spanbroek/Opmeer?

 

            Wat is hun mening en hoe nu verder?

 

            Nieuwe ontwikkelingen rond het centrumplan

 

            De architect van Jan Beers en de ontwikkelaar zijn in gesprek.

 

Hoe staat het er nu voor?

 

 

 

Het evalueren van het overleg tussen B&W

 

            Wanneer vraagt de gemeente om advies en wordt er informatie gegeven?

 

            Wanneer is de Dorpsraad belanghebbende?

 

 

 

            Is er meer bekend omtrent de ‘paardenbak’?

 

 

 

4             Functioneren / taken van de Dorpsraad

 

 

 

Voor een groot deel is dit al bij punt 3 besproken. . Wanneer zijn wij belanghebbende en wordt ons advies gevraagd/informatie gegeven?

 

Angelique wil ook graag onze onderlinge taken (los van voorzitter, secretaris, penningmeester) duidelijk hebben.

 

Deze was/is als volgt ooit afgesproken:

 

Ruimte           Adrie en Michel       Welzijn                                  Wim, nu ook  Angelique?

 

WMO              Nancy                                   zaken die de historie van Hoogwoud aangaan: Bart

 

 

 

5             Opheffing Dorpsraad Spanbroek/Opmeer

 

 

 

Het is onduidelijk hoe dit verder gaat. We vragen het college om haar mening.

 

 

 

6             Graaf Florisstraat

 

 

 

De tekeningen zijn klaar. Adrie heeft ze gezien. In februari kan de procedure gestart worden. De omwonenden starten een Wet Openbaar Bestuur procedure, dus de gemeente moet met alle cijfers komen. Financieel is er onduidelijkheid. Bij 11 woningen zou er een gat van 128.000 zijn en bij 8 woningen wordt dat gat ruim 7 ton, een verschil van 580.000 euro wat héél eigenaardig is. Dit wordt voor de gemeente lastig om uit te leggen. Het BRO had ook 2 lagen geadviseerd.

 

 

 

7             Centrumplan

 

 

 

8             Rondvraag

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Volgende bijeenkomst: donderdag 23 februari, aanvang 20.00 uur