2013-03-18

Agenda

Overleg Burgemeester &Wethouders met Dorpsraad
Hoogwoud

18 maart 2013 om
20.15 uur.

Agenda

1. Opening en mededelingen.

2. Verslag van de vergadering van 12 maart
2012 (24
september is er geen dorpsraad gehouden)

3. Evaluatie van het overleg tussen
B&W en de Dorpsraad Hoogwoud.

4. Het behoud van het zwembad.

5. Sluiting van de bibliotheek Opmeer.

6. De vergrijzing van onze populatie en
de gevolgen hiervan.

7. WMO de kanteling.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.