25-05-2009 notulen Bestuurlijk overleg

 


Notulen bestuurlijk overleg 25 mei 2009.      

 

 

Aanwezig: Adrie, Nancy, Barbara, Bart en Wim

 

Als mogelijk kandidaat-lid is Paula Feld aanwezig.

 

Afwezig met afbericht: Michel

 

 

 

Mededelingen                      Geen mededelingen


Binnengekomen stukken:

Bart                                        Rouwkaart overlijden Barts moeder

 

Aqua Zoo Friesland             kennismakingsaanbieding

 

Hoogheemraadschap         ontvangstbevestiging brief

 

VvKk NH                               uitnodiging algemene vergadering

 

Primo                                     Jaarbericht 2008

 

Primo                                     hand-out         Algemene Ledenvergadering VvKk NH

 

Primo                                     Aankondiging bijeenkomst Communicatie moet je leren

 

Primo                                     Uitnodiging bijeenkomst Is ons dorp een aantrekkelijk dorp voor de jeugd?

 

CDA Opmeer                       Nieuwsbrief

 

Gemeente Opmeer              Onderzoek naar behoefte Centrum voor Jeugd en Gezin

 

Gemeente Opmeer              Folder  Met elkaar Voor mekaar

 

Gemeente Opmeer              Vrijwilligersverzekering

 

KNHM                                               Kern met Pit

 

Tensis                                               Aanbieding tot bepalen van een dorpsvisie

 

 

 

Dit alles is in de roulatiemap te vinden. Deze proberen we steeds binnen 3 dagen door te geven (Aftekenen met datumvermelding)

 

Notulen bestuurlijk overleg 12 januari 2009


Wijziging punt 12: Graaf Willemstraat moet graaf Florisstraat zijn.
 

Notulen bijeenkomst gezamenlijke dorpsraden 18 maart


Goedgekeurd. (We vonden de opbrengst van deze bijeenkomst teleurstellend.)
 

Verslag bijeenkomst dorpsraad/ gemeente Herenweg/Middelweg


Geen wijzigingen. Wethouder en vooral ambtenaar waren moeilijk van onze visie te overtuigen.
 

Evaluatie overleg B&W 11 mei


We hebben het overleg als positief beschouwd. Diverse conclusies/ besluiten zijn bij volgende agendapunten terug te vinden.

 

 

Herenweg/Middelweg

 

Ons is toegezegd dat we tijdig informatie krijgen, zodat wij een mening kunnen vormen vóór de geplande informatieavond. Adrie en Michel zullen contact hierover onderhouden richting gemeente.

 

 

 

Koningspade

 

Vanuit Hoogheemraadschap is besloten te kiezen voor boldrempels.

 

Jos Koopmans geeft aan dat er via een wandelroutenetwerk misschien nog meer mogelijk is. We wachten het overleg tussen B&W, Dorpsraden en Gemeente af.

 

 

 

Burg. Hoogenboomlaan

 

De ergste kuilen zijn inmiddels verholpen. Andere aanpassingen worden meegenomen.

 

 

 

SJJO/Pardoes

 

Na 30 juni weten we meer.

 

 

 

Centrumplan

 

Er zijn activiteiten. We wachten af.

 

 

 

Buurtbus.

 

De route is inmiddels aangepast. Een snel resultaat dus!

 

 

 

Paarden- en hondenpoep Koningspade

 

Aan paardenpoep valt niet zoveel te doen. Ons is beloofd dat wat betreft de hondenpoep binnen 14 dagen maatregelen zijn genomen.

 

 

 

Baggerdepot

 

Nancy wil weten of de slib daar met toestemming is opgeslagen.

 

Dit blijkt het geval te zijn.

 

 

 

Rondvraag

 

Paula: omwonenden hebben veel last van de bomen langs de Koningspade.

 

Ze geven veel troep af. Paula laat ons weten dat bewoners actie ondernemen.

 

 

 

Paula en Nancy gaan samen naar commissievergadering van 28 mei.

 

 

 

Bart wil weten of iemand naar de CDA bijeenkomst is geweest.

 

Dit blijkt niet het geval te zijn.

 

 

 

Wim dringt aan op een goede onderlinge communicatie.

 

Reageer alert op mail

 

Nancy sluit daarop aan om voldoende keren te vergaderen.

 

( 4 á 5 keer per jaar + 2 keer overleg met B&W)

 

Ook wanneer er reden genoeg voor is een openbare vergadering houden.

 

 

 

Nancy verzorgt een artikel in de Koggenlander.

 

Nancy wil ook graag dat verslag wordt gedaan naar elkaar van bijeenkomsten waar niet alle leden bij aanwezig zijn geweest.

 

 

 

Volgende bijeenkomst: maandag 24 augustus 2009

 

( tenzij de actualiteit een eerdere datum vereist)

 

 

 

Notulist: Wim