Notulen 05-04-2007

Notulen dorpsraadvergadering

Aanwezig: 30 belangstellenden en de dorpsraad.
Afgemeld: De burgemeester, Celia Koenis, Fred en Tanja Nansink.

1.    De voorzitter opent de vergadering.

2.    Notulen 21 september 2006.
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden hierbij vastgesteld.

3.    Mededelingen
- jaarverslag 2006 staat op de website, deze ligt ook ter inzage op de tafels.
- De twee nieuwe leden, Barbara Hoogeveen en Michel Hoogland stellen zich voor.
- Het informatiebord met de herinrichtingsplannen van het Weijverterrein is hier aanwezig. De plannen worden 14 april gepresenteerd in het gemeentehuis aan de klankbordgroep. Ellie Deutekom legt uit hoe de procedure is met betrekking tot bespreking van en het aannemen van de voorstellen. Uiteindelijk worden de plannen fasegewijs uitgevoerd in een tijdsbestek van 2,5 jaar.

4.    Vandalisme
Michel Hoogland introduceert het begrip vandalisme als gedrag van, meestal jongeren, waar je last van hebt en dat je gevoel van veiligheid aantast.
De heer Staal, wijkcoördinator van de politie, vertelt over de werkwijze van de politie.  
Er rijden auto”s in de regio. Een melding wordt doorgegeven aan een van de auto’s die het dichtst bij de plek van melding rijdt. Doordat men soms eerst zijn lopende klus moet afronden, kan het wel eens even duren voordat de politie ter plekke is. Bij de melding wordt afgewogen wat prioriteit moet hebben.
De heer Staal benadrukt dat de politie alleen iets kan ondernemen als er aangifte gedaan wordt. Aangifte kan tegenwoordig telefonisch of per email gedaan worden, dat is echter afhankelijk van het delict. Het is ook verstandig om de burgemeester op de hoogte te stellen op zijn emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Melden bij regiocontrole kan ook, zij kunnen soms sneller ter plekke zijn, maar hebben geen bevoegdheden.
De heer Staal vindt dat het aantal meldingen in Hoogwoud erg meevalt.
Hij geeft aan dat als er overtredingen worden gezien door de politie, zij zullen  bekeuren. In 30 kilometerzones, mag/kan de politie echter niet controleren op snelheid.

5.    Toelichting op lopende zaken:
-    verkeers- en vervoersplan. De knelpunten zijn geïnventariseerd. Daaruit zijn er
-    prioriteiten vastgesteld door de klankbordgroep. O.a. situatie Aldi, Burgem. Hoogenboomlaan, Herenweg/Middelweg, kruising AC de Graafweg/Langereis en Burgem. Heijermanstraat.
-    Vanuit die punten worden concrete voorstellen geformuleerd en een uitvoeringsplan gemaakt. Daarna zal de gemeente stappen vaststellen voor het uitvoeren.

Herenweg/Middelweg
Men vindt dat er sinds de vergadering van 8 mei 2006 niets is veranderd aan de situatie Herenweg.   De voorzitter weerspreekt dat. Er is aandacht in de politiek voor de problemen. De Heren weg/Middelweg wordt meegenomen in het verkeers- en vervoersplan en behoort tot de prioriteiten. De Dorpsraad heeft de veroorzakers een brief geschreven. Dit heeft gedurende een korte tijd geholpen. Voor nu wil de Dorpsraad een nieuwe brief schrijven aan de veroorzakers en met grote letters 30 km op de weg laten aanbrengen, alsmede extra borden laten plaatsen door de Gemeente.
Afgesproken wordt dat adressen van nieuwe veroorzakers vóór 1 mei worden doorgegeven aan de dorpsraad. Daarna worden ze aangeschreven. De Gemeente wordt verzocht deze signing te laten aanbrengen.

6.    Rondvraag
-    Er wordt om een brievenbus bij het dienstencentrum gevraagd en meer
     fietsenklemmen bij de bushalte Raadhuisstraat.
-    Wibo Beenen, jongerenwerker, vraagt om klussen voor  het project “De uitdaging”.
-    Als er zaken zijn waar de dorpsraad in kan helpen, bemiddelen etc. horen wij dat graag.

Voorzitter bedankt een ieder voor de inbreng en aanwezigheid

De volgende dorpsraadvergadering is op donderdag 27 september 2007.