Notulen 14-01-2008

Bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud
Aanwezig: Adrie Vlaar (voorzitter), Nancy Bakker (penningmeester), Barbara Hoogeveen, Bart Knobbe, Michel Hoogland en Wil Mens (notulist).
1. Adrie opent het overleg .

2. Notulen 29 oktober 2007
Wil mailt de notulen aan Adrie voor de website.

3. Ingekomen post
-     Dorpsraad Aartswoud uitnodiging verg 31-01-08 Wil en Nancy gaan erheen.    
-     Gemeente: agenda samenlevingszaken 16-01-08
-     Nieuwsbrief plattelands Parlement
-     Uitnodiging peuterspeelzalen 1e lustrum 08-02-08
-     Primo infokalender projecten 2008

 4. Mededelingen:
Wil stopt met ingang van 1 september als lid van de dorpsraad.

5. Herenweg/Middelweg.
    Er zijn 23 enquêtes binnengekomen. We vinden de respons enigszins teleurstellend. Barbara zal komend weekend nog een aantal mensen persoonlijk benaderen. Wil mailt haar een leeg exemplaar. Daarna zullen we ze met een begeleidend schrijven aan de gemeente overhandigen. Michel en Wil maken op 24 januari de brief.
    
6. Evaluatie overleg B&W
De besluitenlijst is nog niet binnen. Wil zal een verzoek doen aan Frank de Jong. Nancy maakt voor ons alsnog een verslag. Adrie neemt contact op met Richard Feld ivm groenvoorziening, Herenweg Middelweg en centrumplan.

7. Centrumplan
Het conceptrapport van BRO was helder doch de stedenbouwkundige visie is te beperkt. Er is inmiddels aan BRO gevraagd deze visie uit te breiden met het woningbouwdeel waarna dit  waarschijnlijk weer terug komt in commissie ruimte.

8. Logo dorpsraad
Nancy heeft een voorstel dat met enthousiasme wordt ontvangen. We willen dat in de eerstvolgende openbare vergadering presenteren.

9. Pardoes
De dorpsraad heeft interesse in de ontwikkelingen.

10. Overleg dorpsraden
Wil heeft van Aartswoud en Opmeer een positieve reactie gehad, van de Weere niets gehoord. De datum wordt vastgesteld op 21 februari. Nancy vraagt of het huis van Egmond op die avond ruimte heeft.
 Agendapunten: communicatie gemeente
                       Contact met dorpsgenoten
                       Openbaar vervoer

11. Openbare vergadering
De vergadering wordt op 3 april vastgesteld. Wil nodigt Norbert uit om hem de gelegenheid te geven de ontwikkelingen rond de WMO terug te kunnen koppelen.

12. ontspanning
      24 mei gaat de dorpsraad op eigen kosten, samen met de partners uit.
13. rondvraag

21 februari overleg collega dorpsraden
3 april openbare vergadering
21 april 19.00 uur overleg B&W
22 september 20.15 uur overleg B&W