Notulen 21-09-2006

Vergadering Dorpsraad Hoogwoud
Aanwezig: Adrie Vlaar (voorzitter), Elly Deutekom (wethouder), Maaike Stam (beleidsmedewerker Facit), Norbert Broenink (beleidsmedewerker gemeente), Nancy Bakker, Bart Knobbe, Christina Dhane, Wil Mens (notulist) en  21 belangstellenden.
Afwezig: Joop Beuker en Michel Hoogland.

1. De voorzitter opent de vergadering

2. Notulen 8 mei 2006
-   Geen op of aanmerkingen.

3. Mededelingen:
-   Nieuwe leden van de dorpsraad: Nancy Bakker, opvolger van Mabel de Groot en is de penningmeester. Han Kock heeft afscheid genomen. Michel Hoogland vervangt hem.

4. Situatie Herenweg/Middelweg
-  De dorpsraad heeft brieven verzonden aan de veroorzakers van de overlast en aan B&W en alle fracties. Connexxion heeft gereageerd en Holland Collect. Jan de Wit dendert gewoon door. Brandhoff heeft zijn snelheid aangepast.
-  De gemeente heeft opdracht gegeven om frequenter te controleren op snelheid.
-  Over het algemeen wordt aangegeven dat er minder hard wordt gereden, dat scheelt in de overlast.
-  We zullen Jan de Wit nog eens aanschrijven en bij Connexxion aangeven dat juist s’avonds om 22.30 uur een lege bus vanaf de L.H. v. Catsstraat voorbij dendert naar de A.C. de Graafweg.
-  Adrie geeft aan dat men aan de burgemeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan melden als er overlast is
-  de heer Matherus geeft aan dat de weg in Aartswoud optisch is versmald, dat levert een beperking van de snelheid op.
-   De gemeente laat een totaal verkeersplan opstellen. Daarin zal de situatie Herenweg/Middelweg aandacht krijgen met ook de functie van verkeersdrempels.

5. Wonen- Zorg en Welzijn
Het woord wordt gegeven aan Elly Deutekom. Zij introduceert het begrip Wonen- Welzijn en Zorg en geeft Norbert Broenink en Maaike Stam en geeft hen het woord.    
Zij presenteren de huidige voorzieningen Wonen- Welzijn en Zorg. Er is door de provincie een bedrag beschikbaar gesteld om projecten te starten waarmee  wonen welzijn en Zorg worden verbeterd. Het is de bedoeling dat die projecten later zelfstandig worden voortgezet. Er is door een beperkt aantal inwoners een vragenlijst ingevuld. Daarin is aangegeven hoe en welke behoefte is aan verbetering van voorzieningen om zo lang mogelijk thuis te wonen voor alle inwoners met beperkingen.
De aanwezigen discussiëren over de begrippen. Daarna vertelt Norbert hoe het vervolgtraject er uit gaat zien. Hij hoopt ergens in het vroege voorjaar van 2007 een eerste start te kunnen maken met een of meerdere projecten.