Notulen 31-03-2008

Bestuurlijk overleg Dorpsraad Hoogwoud

 Aanwezig: Adrie Vlaar (voorzitter), Nancy Bakker (penningmeester), Barbara Hoogeveen, Bart Knobbe, Michel Hoogland en Wil Mens (notulist).

 

 1. Adrie opent het overleg .

 

 2. Notulen 14 januari 2008

 

 Opmerking punt 6: het is niet Richard Feld maar Richard Op ‘t Veld.

 

 3. Ingekomen post

 

 -     Primo, email: herinnering aan maken van een visie

 

 -     Primo, uitnodiging themabijeenkomsten

 

 -     Gemeente 11-02-08 reactie op enquête Herenweg,

 

 -     Gemeente 07-02-08 reactie op brief 19-11-07 o.a. over groenvoorziening

 

 -     Gemeente: Met elkaar en voor elkaar 04-02-08

 

 -     Gemeente: start inspraakprocedure centrumplan

 

 -     Cilia Koenis: mail beleid gemeente kapvergunningen

 

 4. Mededelingen:

 

 Geen.

 

 5. Centrumplan

 

     Adrie heeft al een conceptbrief gemaakt als reactie. Deze wordt door hem aangepast en gemaild aan de dorpsraadleden. Na hun reactie, kan hij worden verzonden aan B&W en de fracties.

 

 Adrie vraagt de gemeente om een plan van aanpak voor de Herenweg.

 

 Wil vraagt Primo of andere dorpsraden ervaring hebben met het ontwikkelen van centrumvoorzieningen. Misschien kunnen wij gebruik maken van hun ervaringen.

 

 6. Evaluatie overleg gezamenlijke dorpsraden 21-02-08


    Er is een gezamenlijke brief gestuurd aan de gemeente, daar is nog geen reactie op   gekomen. Het was een zinvolle bijeenkomst. Het blijkt dat Aartswoud al veel ervaring heeft.

 Opmeer zal volgend jaar een bijeenkomst organiseren.

 

 7. Voorbereiden openbare vergadering 23-04-08


- Wij starten met de presentatie van ons logo

 - Situatie Herenweg - stappenplan gemeente

 

                                  -  enquête

 

 - groenvoorziening

 

 - evaluatie WMO (Ellie Deutekom)                                     

 

 8. Agendapunten Overleg B&W 21 april

 

 -  Notulen

 

 -  Brief gezamenlijke dorpsraden

 

 -  Herenweg: stappenplan en procedure

 

 -  onze reactie op het centrumplan

 

 -  groenvoorzieningen                                    21 april 19.00 uur /overleg B&W

 

 23 april openbare vergadering

 

 9. Rondvraag                                            22 september 20.15 uur overleg B&W

 

 niets