Openbare vergadering 16-04-2009

Tijd             20.00 uur

 Plaats          Opstap te Hoogwoud Aanwezig namens de dorpsraad:    Nancy, Adrie, Bart en Michel

 Namens het Hoogheemraadschap  Mevr. Groot.

 

 1.     Opening door de voorzitter.


Iedereen wordt van harte welkom geheten met een speciaal welkom voor mevr. Groot.

2.     Mevrouw Groot geeft een presentatie over de acties die het hoogheemraadschap verzorgt in het kader van de klimaatverandering.

Belangrijke aandachtspunten in deze presentatie zijn:

-De veiligheid voor de burger is belangrijk
Normen voor de veiligheid zijn dat de kans op een overstroming in stedelijk gebied 1 : 100 jaar mag zijn, In hoogwaardig landbouwgebied mag dat 1:50 jaar zijn en op grasland en natuurgebieden mag dat 1: 25 jaar zijn.
-Geïnvesteerd vermogen in Noordholland-Noord bedraagt € 2.500 miljard!
-er zijn 14 projecten gaande in deze regio die allen in 2015 gereed moeten zijn.
-Er dient in deze periode  1200 ha waterberging gerealiseerd te zijn in 121 polders van Noord Holland Noord.
Hiervoor is samenwerking nodig met de Rijksoverheid, de Provincie, de gemeentes en met marktpartijen.

3.     Herenweg-Middelweg.
Adrie geeft aan dat er door de gemeente een besloten is dat de bestrating met klinkers zal gebeuren.
De aandacht zal met name uitgaan naar het trillingsvrij opleveren van de herbestrating. Vanuit de vergadering klinken er sceptische opmerkingen over de gekozen oplossing. Eigenlijk zou de weg ingericht moeten worden als een 30 km zone maar dit lijkt nog een behoorlijke uitdaging voor de politiek.
Als dorpsraad zullen we kritisch blijven volgen.
In antwoord op een vraag uit de vergadering wordt nog opgemerkt dat de staat van de riolering onder de weg is onderzocht voordat de werkzaamheden beginnen.

4.     Burg. Hoogeboomlaan – verkeerssituatie.
Dit punt nemen we mee in ons overleg met B&W. Het herstel van de gaten in de weg duurt veel te lang. Parkeren voor bij de Spar geeft levensgevaarlijke situaties. Dhr. Dijkstra heeft om een gele streep gevraagd zodat parkeren daar verboden wordt. Hij wil dit nadrukkelijk opgenomen hebben in de notulen zodat hij zich hiermee in de toekomst op kan beroepen.

5.     Hondenpoep koningspade / milieubeleid.
De onderwerpen in een door Nancy bijgewoonde vergadering waren hondenpoep, afval, zwerfafval en een schone leefomgeving.
Beleid zou kunnen zijn het aantal hondenpoepbakken toe te laten nemen. Daarnaast zou er een stimuleringsbeleid voor milieuvriendelijke investeringen opgezet kunnen worden.
Ook was er in deze vergadering een item over de veiligheid waarbij aangegeven werd dat er een ringweg rond Hoogwoud zou moeten komen zodat de tractoren niet door het dorp heen hoeven rijden.
V.w.b. de stankoverlast was er aandacht voor de overlast bij de Rodi.
Uit de vergadering komt nog een opmerking over mogelijk licht overlast in de toekomst. Dit probleem speelt nog niet maar andere gemeentes hebben er reeds last van.

6.     Verkeerssituatie koningspade.
Het te hard rijden op de koningspade hebben we aangedragen bij het Hoogheemraadschap. Op die weg is veel fietsverkeer richting de manege, het museum en de Controversyfarm. Een fietspad zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Overigens laat de vergadering weten dat deze weg ook als sluiproute wordt gebruikt door forensen vanuit Winkel en Nieuwe Niedorp.
Ton Koenis vraagt nog de aandacht voor het parkeerprobleem bij de Aldi. De vergadering onderkent dit probleem.

7.     Centrumplan.
Dit wordt een plan van duisternis in deze crisisperiode zo omschrijft de voorzitter dit plan. Alles hangt af van particulier initiatief en dat staat op een laag pitje. De provincie doet hier in ieder geval niets mee zo laat de voorzitter weten naar aanleiding van een vraag.

8.     Rondvraag
De buurtbus 714-711 (naar Obdam) gaat niet door Hoogwoud. (Bij de bushaltes staat overigens dat de bus er wel langs komt.) Wethouder Deutekom beaamd dit en geeft aan dat hier voorlopig nog geen oplossing voor is.