Partycentrum De Opstap.
Aanvang 20:00 uur
 
1.Opening  

2.Notulen vorige openbare vergadering (16 april 2009)

3.Reconstructie Herenweg / Middelweg, start 11 januari 2010

4.Discussie over wijziging opruimplicht honden uitlaatstrook aan de Koningspade.

5.Plannen voor de aanleg van een schelpenpad Koningspade tot de Mienakker

6.Onrust omwonenden over huidige situatie baggerdepot aan de Koningspade.

7. Rondvraag