1.    Opening

2.    Notulen 5 april 2007

3.    Mededelingen

4.    Stand van zaken Herenweg/Middelweg

5.    Stand van zaken gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

6.    Discussie over recreatie en speelvoorzieningen in Hoogwoud, o.a. hertenkamp en ijsbaan

7.     Rondvraag

8.    Afsluiting