Aanvang 20.00 uur
Plaats: Kantine  ijsbaan

1.    Opening

2.    Notulen 16 juni 2008

3.   Ingekomen Post: Primo, brochure cursus aanbod,
    Gemeente 24-06-08 inspraakreactie centrumvisie Hoogwoud
                                  Primo: vooraankondiging conferentie 30 oktober 2008
                 Gemeente: Burgerjaarverslag 2007
                 Primo: Uitnodiging vergadering “De buurtbus vóór en dóór u”
                 Oprichten van vereniging om de organisatie en coördinatie vd buurtbus op zich te nemen. Datum: 1 september 19.30 uur in het gemeentehuis te Schagen.
    
                  
4.    Mededelingen.

5.    ontwikkelingen Herenweg-Middelweg

5a  Verkeerssituatie De Pade: Irma Stroet en Partners lichten dit punt toe.

6.    Ontwikkeling Centrumplan

7.  Ontwikkelingen Pardoes

8. Steunbetuiging kinderdagverblijg Hoogwoud: zie bericht Anca Vogel

9. Vervanging Wil/ info kandidaten Hoogwoud Oost

10. Rondvraag

10. Sluiting