Aanvang 20.00 uur
Plaats: Kantine  ijsbaan

1.    Opening

2.    Notulen 14-01-2008

3.   Ingekomen Post: Primo, email: herinnering aan maken van visie,
    Gemeente 11-02-08 reactie op enquête Herenweg,
                                  Gemeente 07-02-08 reactie op brief 19-11-07 o.a. over
                 groenvoorzieningen    
                  
4.    Mededelingen.

5.    Centrumplan
 
6.    Evaluatie Overleg gezamenlijke dorpsraden 21-02-08

7.  Voorbereiden vergadering 23-04-08
    o.a. presentatie logo

8. Vervanging Joop en Wil

9. Rondvraag

10. Sluiting