Agenda bestuurlijk overleg 14 juni 2010, kantine ijsclub, aanvang 20.00 uur

 

1          Gesprek met ondernemersvereniging

 

2          Binnengekomen stukken/mededelingen


3          Notulen 1 maart 2010
 
4          AED's afronding
 

5          Bijeenkomst gezamenlijke dorpsraden                (opbrengsten?)

 

6          Bezuinigingen gemeente

 

7          Overleg B&W


8          Rondvraag