Aanvang 20.00 uur in “De Lindehof”

1.    Notulen 27-09-07

2.    Mededelingen

3.    Presentatie Logo

4.    Situatie Herenweg/Middelweg: stappenplan
               enquête

5.    Groenvoorzieningen

6.    Dorpsgesprek met Ellie Deutekom, wethouder en Norbert Broenink, beleidsmedewerker

7.    Rondvraag