Agendapunten bestuurlijk overleg 17 januari a.s.
Kantine IJsclub aanvang 20. 00 uur  
 


1 Mededelingen/binnengekomen stukken
 
2 Notulen bestuurlijk overleg 18 oktober 2010

3 Er hebben zich op het moment geen nieuwe zaken aangediend
Onderwerpen die met B&W zijn doorgenomen worden en herbespreking behoeven worden kort doorgenomen. Deze onderwerpen waren:

  • Opruimplicht hondenpoep.    
  • Renovatie Herenweg/Middelweg.
  • Voortgang SJJO.    
  • AED project.    
  • Drugsgebruik in de gemeente Opmeer.
  • Heeft de gemeente in kaart hoe het met het drugsgebruik zit?
  • Centrumplan.
  • Herinrichting knooppunt Langereis / AC de Graafweg.
  • Zendmast op de kerk


4 Samenstelling Dorpsraad Hoogwoud

5 Rondvraag