Agendapunten bestuurlijk overleg 18 oktober a.s.
Kantine IJsclub aanvang 20. 00 uur   


1 Discriminatiezaken
Mevrouw Isa Schipper van art. 1 Bureau Discriminatiezaken geeft voorlichting

Tevens bespreken we met haar de mogelijkheid van een openbare vergadering in november met ditzelfde onderwerp

2 Mededelingen/binnengekomen stukken
 
3 Notulen bestuurlijk overleg 30 augustus 2010

4 Evaluatie van de bijeenkomst met B&W van maandag 20 september

5 De onderwerpen die met B&W zijn doorgenomen nemen we door:
         Opruimplicht hondenpoep. 
          Renovatie Herenweg/Middelweg.
          Voortgang SJJO.
          AED project. 
          Drugsgebruik in de gemeente Opmeer.
Heeft de gemeente in kaart hoe het met het drugsgebruik zit?            
         Centrumplan. 
         Herinrichting knooppunt Langereis / AC de Graafweg.
         Zendmast op de kerk.

6 Rondvraag