Agendapunten voor het bestuurlijk overleg 5 september 2011
 kantine ijsbaan de speelweide, aanvang 20.00 uur

 

1             Binnengekomen stukken/mededelingen

 

2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 23 mei 2011

 

3             Verbetering  overleg B&W

 

4             Agendapunten voor het overleg B&W van 26 september

 

5             Situatie Hoogwoud- Oost

 

6             PR/berichten naar buiten

 

7             Samenstelling Dorpsraad Hoogwoud

 

8             Nieuws over lopende zaken

 

9             Rondvraag