Agendapunten voor het bestuurlijk overleg 27 februari  2012

1             Binnengekomen stukken/mededelingen
 
2             Notulen van het bestuurlijk overleg van 9 januari 2012

3             Overleg B&W en agendapunten

4             Centrumplan

5             Rondvraag