Agenda

Overleg Burgemeester &Wethouders met Dorpsraad Hoogwoud
12 mei 2014 om 19.00 uur.

1. Opening en mededelingen.
2. Verslag van de vergadering van 16 september 2013.
3. Evaluatie van het Convenant tussen gemeentebestuur en dorpsraad
4. Woonkamergesprekken
5. Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2016
6. Het Centrumplan Hoogwoud
7. Windturbines
8. Rondvraag.
9. Sluiting.