Agenda voor het bestuurlijk overleg 27 oktober 2014

1 Binnengekomen stukken/mededelingen
2 Notulen van het bestuurlijk overleg van 25 augustus 2014
3 A) Evaluatie overleg met B&W
3 B) Toekomstig overleg met de gemeente
4 Concept dorpsvisie/Leefbaarheidsplan
5 Voorstellen subsidiewijzigingen gemeente Opmeer
6 Centrumplan
7 Dorpsraad Hoogwoud op Facebook
8 Formatie Dorpsraad Hoogwoud (actieve werving> urgentie)
9 Rondvraag